I denne artikkelen finner du alt du trenger å vite om kredittlån. Vi forklarer deg hva kredittlån er, hva det kan brukes til og hva du må gjøre for å søke om kredittlån. Videre forklarer vi også forskjellen på nominell og effektiv rente. Det vil også bli diskutert hva forskjellen på et forbrukslån og et kredittlån er, og fordelene og ulempene med disse typer lån. Men først skal vi forklare kort hva kreditt er og hva det kan brukes til.

Hva er kreditt?

I dag snakker vi om kreditt i forbindelse med penger. Kreditt er penger som du har til rådighet til å bruke, men som du ikke har tjent selv. En kreditor vil låne deg pengene, og du må betale tilbake disse pengene på et senere tidspunkt. En kreditor er i de fleste tilfeller en finansinstitusjon eller en bank. Kreditt er en avtale mellom debitor og kreditor. Kostnaden ved kreditt er renter og ulike gebyrer.

#LendersRatingBonusLoan AmountLoan Period

4,9% til maksimum 23,4%

Visit
10000 NOK - 600000 NOK 360 - 7200 dager

Fra 5,01 - 25,00

Visit
25000 NOK - 600000 NOK 360 - 5400 dager

Kredittlån kan være fordelaktig dersom du plutselig står med en uforutsett utgift, eller om du ønsker deg sikkerheten som følger med, når du har midler til rådighet etter behov.

Kredittlån

Kredittlån – hva er det?

Det finnes flere typer kredittlån, blant annet kredittkortkonto, handlekontoer eller et rammelån. Dette er en type lån som gir deg et beløp penger til rådighet som kan brukes til et ubestemt eller spesifikt formål. Renter vil løpe på pengene som du har bruk, og disse må betales tilbake sammen med lånet. Du tilbakebetaler lånet i form av fradrag på en fast månedlig basis. Når det gjelder kredittlån, kan du nedbetale hele beløpet med en gang.

Begrepet kredittlån brukes også om lån som gir brukeren en innvilget kredittramme som man selv kan disponere. Hvor høy rente man må betale på slike lån vil avhenge av hvilken type lån man tar opp og en generell vurdering av lånetaker.

Når det gjelder kredittlån, søker man om en kredittramme som er mer generell enn lån med en fast lånesum. Med et kredittlån har du umiddelbar tilgang på midler om den økonomiske situasjonen din skulle endre seg. Det kan være at det dukker opp uforutsette utgifter som må betales raskt. Da vil det være svært praktisk å ha et kredittlån i reserve som kan brukes.  

Det finnes både store og små kredittlån, fra noen hundrelapper til flere hundre tusen kroner. Hvor stort lån man trenger vil avhenge av lånets formål.

Kredittlån kommer i flere varianter. I Norge kan du få kredittlån i form av en mastercard avtale eller i form av boligkreditt. Noen banker kaller også denne lånetypen for fleksilån. Noen tilbyr lån uten sikkerhet.

Rent økonomisk lønner det seg å ta opp ett større lån uten sikkerhet enn å ha mange små lån. Noen velger å samle flere små lån i ett større lån. Dette kalles for refinansiering. Å refinansiere kredittlån vil ofte gi deg lavere rente og generelt bedre betingelser.

Hvorfor ta opp et kredittlån?

Å ta opp kredittlån kan være praktisk i situasjoner hvor man er usikker på hvor stort lån man trenger og når det eventuelt vil påstå. Det kan hende at man ønsker å pusse opp hele eller deler av huset, men at det kan være vanskelig å estimere kostnaden på forhånd. Flere tar også opp slike lån i forbindelse med reiser, konfirmasjoner eller bryllup.

Med et kredittlån vil man ha pengene tilgjengelig når og hvis man trenger penger. Dersom man ikke bruker kreditten, løper det heller ikke noen renter på kredittbeløpet. Dersom en kredittvurdering av låntakeren sier at det er forsvarlig, er det i de fleste tilfeller enkelt å få innvilget søknaden om kredittlån. 

Kredittlån

Hva er forskjellen på et forbrukslån og et kredittlån?

Det er flere forskjeller mellom kredittlån og forbrukslån.

For det første er det ulik praksis i forhold til nedbetaling. Mens et forbrukslån har en fast og jevn nedbetalingsplan, er et kredittlån mer fleksibelt. Det finnes fordeler og ulemper med både forbrukslån og kredittlån.

For det andre er det forskjell mellom forbrukslån og kredittlån når det gjelder utbetaling. Når man får innvilget søknaden om et kredittlån, får man tilgang på en konto som disponerer. Ofte er denne kontoen tilknyttet et bankkort og man overføre penger til og fra denne kontoen.

Det er også forskjell når det gjelder betaling av renter. Når man tar opp et kredittlån, betales kun renter på det beløpet man har brukt. Tar man derimot opp et forbrukslån, vil rentene på forbrukslånet begynne å løpe med en gang du får beløpet utbetalt på konto, og du må betale ned lånet med et fast beløp hver måned.

Både når det gjelder kredittlån og forbrukslån, vil renter og andre lånebetingelser varer. Hvilke betingelser du til slutt får, vil avhenge av både bankens markedsrente og dine økonomiske forutsetninger. Forbrukslån kjennetegnes av høy effektiv rente. Lån med sikkerhet har lavere rente enn lån uten sikkerhet.

Hvem tilbyr kredittlån?

De aller fleste norske långivere og banker tilbyr en eller flere former for kredittlån. Effektiv rente og betingelser vil variere en del fra bank til bank, derfor bør du søke lån hos flere banker. Da er sjansen størst for at du får den laveste renta og de beste mulig betingelsene ut fra fin økonomiske situasjon.

Hvem tilbyr det beste kredittlånet?

Siden det finnes så mange banker som tilbyr slike lån og at alle søknader om lån blir vurdert individuelt, kan man ikke gi en oversikt over hvem som tilbyr det beste kredittlånet. Det finnes flere måter å finne ut hvem som tilbyr det beste mulige kredittlånet:

Du kan bruke en kredittlånskalkulator. Disse finnes du mange av bankenes nettsider. Da legger du bare inn grunnleggende opplysninger, og så får du en oversikt over hva lånet vil komme til å koste deg.

Du kan også sende søknader til flere banker. Da vil du få en mer nøyaktig oversikt over hvilke betingelser du kan få. Det er gratis og uforpliktende å sende søknad om kredittlån. Du er ikke forpliktet til å takke ja til et eventuelt lån som blir tilbudt deg.

Kredittlån

Fordeler og ulemper med kredittlån

Den største fordelen med et kredittlån er den store fleksibiliteten som et slikt lån gir. Du kan ha penger tilgjengelig uten at det koster deg noe. Hvis det skulle dukke opp en situasjon hvor du trenger penger raskt, for eksempel at det dukker opp uforutsette utgifter, kan du raskt skaffe penger uten å måtte søke om det. Du slipper å sende inn ny lånesøknad.

Du bør imidlertid ha god økonomisk kontroll og disponere pengene på en god måte. Når man har penger lett tilgjengelig kan det raskt bli fristende å bruke pengene på andre ting er det de er ment for.

En ulempe er også høy effektiv rente. Dette kan føre til vanskeligheter med tilbakebetaling av den benyttede kreditten. Hvor høy rente man må betale på slike lån varierer mye ut ifra hvilken lånetyper man velger.

Kredittlån i form av boligkreditt og rammelån har som oftest de laveste kostnadene. Det er fordi denne typen lån er knyttet til sikkerhet i bolig. Dette innebærer lavere risiko for banken, som igjen kan tilby deg en lavere effektiv rente.

Kan man få kreditt lån på dagen?

I dag er det mindre vanlig å gå fysisk i banken når man vil låne penger. De aller fleste søker lån på nett. Det å søke lån på nett er som regel en rask og enkel prosess.

Det finnes mange tjenester på nettet hvor kreditt og lån kan sammenlignes, og det er her folk søker når de trenger lån. Man fyller bare inn opplysningene som trengs og identifiserer seg med BankID. Selv om selve låneprosessen er rask og enkel, vil det i praksis ta noe tid før du får tilgang til pengene. Det er fordi at lånesøknaden din må vurderes av banken. Videre er det slik at det kan ta noe tid å betale ut pengene. Dersom man søker i forbindelse med helg eller helligdager, kan det ta enda lengre tid å få utbetalt pengene. Kredittlån på dagen er imidlertid mulig noen ganger.

Hvem kan få kredittlån?

For å få et kredittlån må du innfri visse kriterier. Dette er de viktigste kriteriene:

De fleste norske banker stiller krav om at du er norsk statsborger eller at du har vært bosatt i Norge en viss tid. Videre må du være minimum 18 år når du søker. Noen banker opererer også med høyere aldersgrenser.

Du må kunne vise til fast inntekt som er høy nok til at du vil klare å tilbakebetale lånet. Din samlede gjeld kan heller ikke være for høy fra før. Du kan i de fleste tilfeller heller ikke ha betalingsanmerkninger eller registrerte inkassosaker.

Kredittlån

Kredittlån med betalingsanmerkning

Når du søker om kredittlån vil banken vurdere din økonomiske situasjon før du får innvilget lån. Dersom du har betalingsanmerkninger eller registrerte inkassosaker, vil du få avslag på lånsøknaden. En betalingsanmerkning viser at du ikke har evne eller vilje til å gjøre opp for deg. Derfor er bankene ikke villig til å låne deg mer penger. De er rett og slett redd for å tape pengene sine.

Dette er grunnen til at du alltid bør kvitte deg med betalingsanmerkninger før du søker lån. Dette gjelder nesten uansett hvilken type lån du skal søke, om det er boliglån, forbrukslån, boligkreditt eller andre typer lån. Før ble registrerte betalingsanmerkninger lagret i flere år. Heldigvis er det i dag slik at betalingsanmerkninger skal slettes med en gang du gjør opp kravet. Dersom du har gjort opp kravet og det fremdeles er registrert en betalingsanmerkning på deg, må du kontakte inkassoselskapet som behandlet saken mot deg.

Kredittlån og kredittscore

I tillegg til å sjekke om du har betalingsanmerkninger eller ikke, vil bankene sjekke din kredittscore. En kredittscore gir bankene en indikasjon på din kredittverdighet. En god kredittscore vil som regel gi en lavere effektiv rente.

Når du søker om de fleste typer lån, også forbrukslån, blir det utført en kredittvurdering av. Ut fra ulike faktorer vil du få en kredittscore. Det finnes flere skalaer, men det vanligste er at du får en kredittscore mellom 1-100, hvor 100 er den beste scoren. De fleste bankene benytter dette tallet for å vurdere risikoen knyttet til å låne deg penger. Kredittscoren utvikles av uavhengige kredittopplysningsbyråer.

Dersom det har blitt tatt en kredittvurdering av deg, har du krav på å få et gjenpartsbrev.

Det er flere variabler som går inn i beregningen av din kredittscore. Her er de vitigste:

  • Din inntekt. Jo høyere inntekt, jo bedre kredittscore.
  • Din gjeld. Din gjeld kan ikke være for høy i forhold til inntekten din
  • Betalingsanmerkninger og registrerte inkassosaker trekker kredittscoren din ned.
  • Din alder. Jo elder du er, jo bedre kredittscore.
  • Ditt flyttemønster. Dersom du har flyttet ofte de siste årene, vil dette svekke din kredittscore.
  • Din inntektsutvikling. Dersom du har stigende inntekter over tid, påvirkere denne din kredittscore på en positiv måte.

FAQ: Ofte stilte spørsmål om kredittlån: